Rövid ismertető Egyházunkról

Figyelem! Új ablakban nyílik meg.

 

1517. október 31-én Luther Márton a Wittenberg-i várkápolna kapujára kifüggesztette 95 pontból álló tételeit, mely az addigi katolikus egyház hitelveinek megreformálására irányult. Ezzel kezdetét vette a reformációnak nevezett vallási mozgalom. E mozgalomból nőtte ki magát VIII. Henrik angol király által 1534-ben életre hívott anglikán egyház, amely a Luther Márton által kidolgozott hitelveken alapult (reformáció), de általánosságban megtartotta a katolikus egyházban meglévő hierarchikus (a pápaság intézményét kivéve) felépítését. 1700-as évektől kezdődően számos más egyház, illetve felekezet vált ismertté, melyek az anglikán egyházból váltak ki, bár hitelveik alapvetően és lényegileg nem változtak meg. Ezeknek egy része Magyarországon is jól ismert (adventisták, baptisták, stb.), míg mások legfeljebb csak hírből.

Egyházunk hitelvei alapján -amely szigorúan a Szentírást követi-, a reformáció talaján álló közösségnek vallja magát. A második világháborút követően több értelmiségi személy, látva a háború pusztításait, és embertársainak nyomorúságos helyzetét, elhatározta, szem előtt tartva Szent Miklós Myra püspökének áldásos tevékenységét, róla elnevezett Egyházba tömörülve igyekszik megvalósítani a Szentírás tanításait. Azonban az akkori politikai helyzet és társadalmi viszonyok nem engedték meg annak szabályszerű bejegyzését, illetve tevékenységét. 1990-ben lehetőség nyílt elindulni azon az úton, amit az alapítók elhatároztak. Ettől indíttatva megalapították az "Intelem" című havonta megjelenő újságot, mely a mai napig Egyházunk hivatalos lapja. 2000. augusztus elején összeült az Országos Egyházi Konferencia, mely az Egyházi Törvénykönyv, a dogmatika és a szertartáskönyvek megalkotásáról is rendelkezett, és úgy határozott, hogy a megválasztott Elnök a Fővárosi Bíróságnál jegyeztesse be a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházat.

Egyházunk -az adakozó szeretet Egyháza- 2000-ben lett hivatalosan bejegyezve hazánkban. Hitelveihez igazodva és azzal összhangban kezdettől fogva az elesettek, az idősek, a betegek, a társadalom perifériájára szorultak, a hajléktalanok, a halmozottan sérült gyermekek gondozását és támogatásának szolgálatát tekinti fő célkitűzésének. Egyházunk alapítói kiemelkedően értékhordozó és közösségteremtő szerepet szántak közösségünknek.

A 2011. évi Lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásával kapcsolatos törvény értelmében Egyházunk 2012 január elsejétől vallási egyesületként folytatja tevékenységét.

Kiegészítő információk