Kedvezményezett neve: Myrai Vallási Közhasznú Egyesület
Projekt címe: Hajléktalanok társadalmi és munkaerő-piaci integrációja Zuglóban

Projekt azonosító száma: VEKOP-7.1.5-16-2017-00006

Szerződött támogatás összege: 59 147 120 Ft

A projekt tervezett kezdete: 2018.11.01.

A projekt tervezett vége: 2022.02.28.

 

 

A projekt rövid összefoglalása:

 

A projekt megvalósításával elsődleges célunk az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében az utcán élők markánsan elkülönülő csoportjainak eltérő élethelyzeteit és szükségleteit figyelembe vevő olyan szolgáltatások kialakítása, melyek vonzóak számukra, és olyan szolgáltatások nyújtása, melyekre ténylegesen szükségük van.

 

A projekt során megvalósuló legfontosabb tevékenységek az alábbiak szerint összegezhetőek:

 

5 lakás célú ingatlan bérlése annak érdekében, hogy az utcán élő hajléktalanokat vissza tudjuk vezetni a normál társadalmi létformába. A lakásokat felmenő rendszerben fogjuk kibérelni, tehát lesz olyan amelyiket már a projekt elejétől bérelni fogjuk, lesz olyan amit projekt kezdetétől számított 6 hónap elteltével kezdünk bérelni és olyan is lesz, amit csak a második évtől bérlünk majd. Ezzel egyrészt igazodni tudunk a tényleges lakásigényhez, illetve a bevont célcsoporti tagok számának alakulásához. A lakásbérlet célja az utcán élő hajléktalanok kiemelése és társadalmi reintegrációjának megalapozása.

 

A lakásokba berendezési tárgyakat is tervezünk beszerezni, mivel azokat bútorozatlan állapotban fogjuk bérelni.

 

A lakhatáshoz szüksége egyéb tárgyakat (pl. ruhák, ágynemű, törölköző, stb.) az egyesületünk által gyűjtött adományokból kívánjuk biztosítani. A használati tárgyak beszerzésnek célja, hogy a bevont célcsoporti tagok otthonos körülmények között tudjanak lakni, egyéni szükségleteik minél szélesebb kielégítése érdekében.

 

A célcsoporti tagok igényeihez igazított képzést tervezünk megvalósítani a projekt során az alábbi témakörben:

•          önérdekérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése képzés (32 óra)

 

A képzés célja kettős, egyrészt olyan egyéni kompetenciákat szeretnénk fejleszteni, amelyeket a célcsoporti tagok társadalmi integrációjuk során fel tudnak használni. Másrészt kifejezett célunk, hogy a projektbe bevont hajléktalanok munkát találjanak, hiszen ez tudja majd hosszú távon biztosítani azt, hogy fenn tudják tartani önmagukat és a integrációjuk hosszú távon sikeres legyen.

 

A projekt során összesen öt alkalommal tervezünk olyan csoportos rendezvényeket megvalósítani, ahol terveink szerint valamennyi bevont célcsoporti tag részt vesz majd. A rendezvények célja elsősorban a célcsoporti tagok közösségi attitűdjeinek erősítése, ami szintén hozzá tud járulni ahhoz, hogy integrációjuk sikerrel záruljon. A rendezvények egyfajta csoportfoglalkozást jelentenek majd, ahol a célcsoporti tagok felvethetik problémáikat, melyekre közösen kereshetnek megoldást.

 

Kiegészítő információk