Éjjeli Menedékhely
1143 Budapest, Ilka utca 8.
1078 Budapest, Nefelejcs u. 39. 

 

 

A szolgáltatás célja:
"A menedékhely célja az igénybevevők nyugodt pihenésének biztosítása, olyan tisztázott szabályok létrehozása és betartatása, amelyek a szolgáltatást használók és az ügyeletet adó szociális munkások részére is jól áttekinthető, világos működést biztosítanak. A lakók elhelyezése kulturált, tiszta környezetben történik, a menedékhelyen kifüggesztett, az együttélést szabályozó Házirend megfogalmazása világos, és mindenki számára könnyen érthető."

A szolgáltatás célcsoportja:
"Az intézmény szolgáltatásait azok a felnőtt korú férfi és nő, magyar állampolgárok, illetve az európai gazdasági közösség országainak tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. A menedékhely célcsoportját azok a hajléktalan férfiak és nők jelentik, akiknek elsősorban arra van igényük, hogy éjszakára fedél legyen a fejük felett, és emellett információkat, kapjanak a szociális ellátórendszer intézményeiről, illetve segítséget a függőben lévő, vagy elindítandó szociális ügyintézéseikhez."


Elérhetőségek:
1143 Budapest Ilka utca 8.

Tel: 06 70 629 2121

1078 Budapest Nefelejcs u.39.
Tel: 06 70 931 4765

Kiegészítő információk